7 Getting 30 Digital Volunteers for #EmptyYourPlate program Batch #2____ Target date March 15, 2021
top of page
Scholars of Sustenance Thailand Food Donation in Bangkok

เราคือ มูลนิธิที่กู้ชีพอาหาร

เราทำหน้าที่จัดการอาหารส่วนเกินโดยส่งต่ออาหารที่มีคุณค่าให้แก่ผู้ที่ต้องการเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม

อาหารหลายล้านมื้อ

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2543 ในระดับสากล มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันการทำงานด้านการช่วยเหลือและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก พวกเราคือกลุ่มคนทำงานที่รวมตัวกันภายใต้เป้าหมายร่วมกัน ในการช่วยเหลือ สนับสนุน และการพัฒนาสังคมผ่านภารกิจของพวกเรา

วิกฤติเชื้อไวรัสโควิด-19ถือเป็นจุดเปลี่ยนสร้างกระทบต่อผู้คนทั้งโลก ผู้คนจำนวนมากได้ผลกระทบที่รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการตกงาน สภาวะไร้ที่อยู่การขาดรายได้ที่มั่นคง ไปจนถึงปัญหาความหิวโหย ภาวะการตกงานและการสูญเสียรายได้ทำให้ผู้คนหลายล้านคนไม่สามารถเข้าถึงอาหารในชีวิตประจำวันได้ ด้วยเหตุนี้เอง SOS จึงทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนอาหารเพื่อสร้างความั่นคงทางอาหารให้กับกลุ่มผู้เปราะบาง

ช่วยพวกเราให้ช่วยคนอื่นมากขึ้น!! เพียงสนับสนุนพวกเรา 5 บาท สามารถช่วยส่งต่อมื้ออาหารได้ 1 มื้อ!

Millions of Meals
Food Distribution.jpeg
มูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์
(ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2559 และประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2560)

6,000 ตันหรือ 29 ล้านมื้อคือจำนวนอาหารส่วนเกินที่เราได้ส่งต่อให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลนอาหารตั้งแต่ที่เราได้ดำเนินงานมา อาหารเหล่านี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์และทำให้ทุกคนอิ่มท้อง ถ้าหากไม่มีการนำไปส่งต่ออาหารเหล่านี้จะถูกนำไปฝังกลบและสูญเปล่าอย่างน่าเสียดายและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะหยุดความหิวโหยได้ และเราจะมุ่งมั่นขยายสาขาออกไปยังจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในอนาคต

ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากขยะอาหารเทียบเท่าถึง 17,600 ตัน

พวกเราได้ส่งต่ออาหารส่วนเกินแล้วกว่า 29 ล้านมื้อ ให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ

พวกเรานำอาหารไปแจกจ่ายเป็นจำนวนเฉลี่ยถึง 2.6 ตัน ในแต่ละวัน !

ผู้บริจาคอาหารจำนวนกว่า 400 ราย เป็นผู้ประกอบธุรกิจการบริการ รวมถึงผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก

Screenshot (185).png

บริจาคผ่านเทใจ

ร่วมสนับสนุนงานของเราผ่านเทใจ

สำหรับการบริจาคเพื่อการลดหย่อนภาษี

ส่งต่อความสุข สู้ความหิว ลดอาหารส่วนเกิน 

MMM23 Web Page Slide.png

ปีแห่งการให้

YEAR OF GIVING: ผู้คนมากมายหลายพันคนยังขาดแคลนอาหารอยู่ในขณะนี้!!!! คุณสามารถเป็นผู้สร้างความแตกต่างขึ้นได้ โดยเข้ามามีส่วนร่วมกับพวกเราในปีแห่งการให้!

Food Distribution- SOS Thailand.jpg
สิ่งที่ผลัก
ดันเราให้ลงมือทำ

10-7-1

 

ทุกวันนี้โลกของเราสามารถปลูก และผลิตอาหารมากพอสำหรับคนถึง 1 หมื่นล้านคน มากเกินกว่าจำนวนประชากรบนโลกที่มีเพียง 7 พันล้านคนจะบริโภคได้ ทว่ายังมีผู้คนอีก 1 พันล้านคนที่อดอยากและหิวโหยในทุกวัน

1/3 ของอาหารผลิตถูกทิ้งทั่วโลก

 

เราผลิตอาหารจำนวนมากจนสามารถเลี้ยงคนทั้งโลกได้ แต่ 1/3 ของอาหารกลับถูกนำไปฝังกลบ และยังมีผู้คนมากมายที่ต้องดิ้นรนเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพในแต่ละมื้อ

กลุ่มผู้เปราะบางและด้อยโอกาส

ยังมีแหล่งอาหารส่วนเกินที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นเราพร้อมจะส่งมอบและให้บริการอาหารส่วนเกินที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสร้างความแตกต่างในสังคม

PROBLEMS

ทุกอย่างเริ่มต้นจาก
ผู้ก่อตั้ง SOS

คุณ โบ เฮช โฮลม์กรีน

ผู้ก่อตั้ง SOS และประธานกรรมการบริหาร

 
ตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผมได้สร้างและทำงานที่ Transoft International  ผมมีทีมงานที่น่าทึ่ง มีลูกค้าที่ยอดเยี่ยม และมีเครื่องมือและระบบที่มีประสิทธิภาพ พวกเราเป็นบริษัทด้านซอฟต์แวร์ผู้คิดค้นระบบ OptiCash ให้กับธนาคารใหญ่ทั่วโลกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพวกเราและผมหวังว่าเราจะสามารถนำวิธีการที่น่าทึ่งนี้มาใช้กับการจัดการแก้ปัญหาอาหารได้อย่างเร่งด่วนและที่ผมเคยเรียกอย่างติดตลกว่า OptiFood

ผมในฐานะอดีตประธานกรรมการบริหาร Transoft International และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ SOS ได้เดินทางไปทั่วโลกและได้พบเห็นอาหารจำนวนมหาศาลต้องถูกทิ้งอย่างน่าเสีย โดยเฉพาะอาหารในบุฟเฟ่ต์โรงแรมและงานอีเว้นต์กิจกรรมต่างๆ ในทางกลับกันผมหวังที่จะได้เห็นอาหารส่วนเกินเหล่านี้นำไปใช้ประโยชน์มากกว่าการนำไปทิ้ง แต่ผมก็ได้เรียนรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับสถานประกอบการณ์ในการนำอาหารส่วนเกินไปส่งต่อให้ผู้ที่ต้องการหรืออนุญาตให้พนักงานนำกลับบ้าน และเหตุนี้เองได้จุดประกายการทำงานของพวกเราเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ขาดแคลนอาหารในประเทศโลกที่สามที่ต้นทุนและโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นเรื่องสำคัญ

จุดเริ่มต้นของพวกเรา

 

 

SOS ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2555 ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 เราได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองเป็นมูลนิธิเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2558 เราได้เริ่มบุกเบิกโครงการในกรุงเทพมหานคร และจัดตั้ง SOS อินโดนีเซียในปี พ.ศ. 2559

มูลนิธิ SOS เริ่มต้นครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมืองหลวงที่มีโรงแรมห้างร้านและโรงงานขนาดใหญ่มากมายที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความหรูหราเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น  ‘ครัวของโลก’ พวกเราสัมภาษณ์ผู้คน ทำการวิจัย ทบทวนแนวคิดกับผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบหลักการพื้นฐานของการให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร ซึ่งทำให้เราพบว่ามีปริมาณอาหารส่วนเกินจำนวนมหาศาลถูกทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ เพราะมีอาหารถึง 45% ถูกทิ้งลงหลุมฝังกลบทุกวัน แต่เมื่อมองไปตามท้องถนนยังมีผู้คนมากมายที่ขาดแคลนอาหารสำหรับชีวิตประจำวัน

ในนามของผู้บริจาค ผู้รับบริจาค และทีมงาน ผมมีความภาคภูมิใจที่จะแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้เราได้นำส่งอาหารให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนถึง 5 ตันต่อวัน ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนมหาศาล เราช่วยส่งต่อคุณค่าทางโภชนาการมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผู้รับ และช่วยลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมจากการเน่าเสียของอาหารอีกด้วย นอกจากนี้เรายังได้คำนวณค่าใช้จ่ายทุกครั้ง แล้วพบว่ามื้ออาหารที่ส่งต่อให้ผู้เปราะบางในแต่ละมื้อมีมูลค่าเพียง 5 บาทเท่านั้นเพื่อช่วยให้ผู้คนอิ่มท้อง เท่ากับว่าทุก ๆ 300 บาทของเงินบริจาคสามารถช่วยผู้คนที่อดอยากได้ถึง 60 มื้อ และถ้าคุณมีเงินถึง 3,000 บาทก็เท่ากับคุณสามารถช่วยได้ถึง 600 มื้อ ซึ่งนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนและทำให้เงินบริจาคของคุณและการลงทุนของเราเกิดประโยชน์สูงสุด ทางเราขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน รวมทั้งพันธมิตรที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด และทีมงานทุกคนของเราที่ทำงานอย่างหนักเพื่อแลกกับรอยยิ้มของผู้คนในชุมชน ผมขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

SOS Founder
SOS Goals & Impact
SOS

SOS GOALS

SOS ทั่วโลก 2021

8.8

ล้านมื้อ ส่งต่อให้ชุมชน

ติดต่อเรา

SOS สำนักงานใหญ่

SOS USA - North Carolina

 111 Cumberland Green Dr, Cary, NC 27513, USA

 +1 91 454 7599

SOS สำนักงานในประเทศไทย

SOS สำนักงานกรุงเทพ
ถนนหลานหลวง 77  แขวง วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

(66) 02-075-1417, (66) 062-675-0004

 

SOS สำนักงานภูเก็ต
3/98 หมู่ 3, ตำบล รัษฎา, อำเภอ เมือง, ภูเก็ต

83000, Thailand (66) 02-075-1417,

(66) 062-675-0004

SOS สำนักงานหิวหิน

4/96 ซอยข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง สมอโพรง, อำเภอหัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์ 

77110, Thailand (66) 092-554-5379

SOS สำนักงานเชียงใหม่

141/13 เมืองทองซิตี้โฮม ตำบลป่าเดด อำเภอเมือง, เชียงใหม่ 50100, (66)081-288-4762

SOS INDONESIA

SOS Bali

Jl. Dewi Sri II, No. 7, Legian,  Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia

(62) 812-3923-6566    

SOS Philippines

SOS Philippines- Manila

29 A. de Guzman St, Marikina, 1800 Metro Manila, Philippines

0917 861 1038

CONTACT SOS

สมัครรับข้อมูลจากอีเมลของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุด และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถสนับสนุนเราได้ที่นี่

ขอบคุณสำหรับการสมัคร!

bottom of page