7 Getting 30 Digital Volunteers for #EmptyYourPlate program Batch #2____ Target date March 15, 2021
top of page
มูลนิธิเอสโอเอส, Rescue Kitchen Program, SOS Foundation

ผลักดันการเปลี่ยนแปลง
ด้านการจัดการขยะอาหารและขจัดความหิวโหยใประเทศไทย!

กรุงเทพ | ภูเก็ต | หัวหิน | เชียงใหม่

คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปีของเรา!

จุดเริ่มต้นของพวกเราในประเทศไทย

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟซัสทีแนนซ์ เป็นมูลนิธิกู้ภัยอาหารแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ภารกิจของเราคือการส่งเสริมระบบการกระจายอาหารในประเทศเพื่อลดการสูญเสียโดยไม่จำเป็น และสร้างความเท่าเทียมให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนโดยแจกจ่ายอาหารส่วนเกินคุณภาพสูงจากธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น โรงแรม ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในกรุงเทพฯ ภูเก็ต หัวหิน เชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศทุก ๆ วัน

จนถึงปัจจุบันนี้ มูลนิธิได้ส่งต่ออาหารส่วนเกินไปแล้วกว่า 8.5 ล้านกิโลกรัมหรือคิดเป็น 36 ล้านมื้อ ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ มากกว่า 3,600+ แห่ง ซึ่งเท่ากับว่าเราได้ลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการนำอาหารไปฝังกลบถึง 21,727 ตัน

โครงการ
ของเรา

โครงการของพวกเราในทุกๆวัน

 ปฏิบัติการกอบกู้อาหารอาหารที่เกิดขึ้นทุกๆวัน!

โครงการของพวกเราในทุกๆ สัปดาห์

 โครงการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารในทุกสัปดาห์

โครงการเฉพาะกิจพิเศษของพวกเรา

โครงการอาหารที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้าง

 โครงการสนับสนุนและให้ความรู้

 มาเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยงานของพวกเรา!

โครงการของพวกเราในทุกๆวัน

ภารกิจรายวันที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั่วไทย ในส่วนโครงการที่พวกเราทำทุกวันนั้นจะเกิดขึ้นในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ ผ่านการปฏิบัติการกู้ภัยอาหาร 7 วันในกรุงเทพฯ ภูเก็ต หัวหินและเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนอาหารและกลุ่มเปราะบางในสังคมไทย

โครงการรักษ์อาหาร

โครงการเก็บกู้และการส่งมอบอาหารส่วนเกินคุณภาพดีให้กับผู้ยากไร้อย่างเป็นระบบ

ในทุก ๆ วัน 7 วันต่อสัปดาห์ เราใช้รถควบคุมความเย็นรับอาหารส่วนเกินจากภาคส่วนต่างๆ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก และอื่น ๆ  ทุกๆขั้นตอนในการรับอาหารส่วนเกิน พวกเราจะตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยทางอาหาร ก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานพักพิง ชุมชนรายได้ต่ำ รวมถึงกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ ในสังคม

Food Rescue Program

#กรุงเทพ
#ภูเก็ต

#หัวหิน

#เชียงใหม่

โครงการจุดศูนย์รวมอาหารส่วนเกิน

ระบบการรวบรวมและจัดส่งอาหารโดยพาร์ทเนอร์ของพวกเรา!

โครงการความร่วมมือเพื่อเก็บกู้อาหารส่วนเกินระหว่าง Berli Jucker (BJC) และ SOS สำนักงานกรุงเทพฯ ในแต่ละวันระบบขนส่งควบคุมความเย็นของ BJC จะนำส่งวัตถุดิบไปยังร้านค้าสาขาต่างๆในกรุงเทพฯ พร้อมทั้งรับอาหารส่วนเกินจากร้านเหล่านั้นกลับมายังศูนย์กระจายอาหารหลัก  เพื่อให้ทีมปฏิบัติการของ SOS เข้าไปรับอาหารส่วนเกินเหล่านั้นในจุดศูนย์รวมเดียวเพื่อมาแจกจ่ายให้กับผู้รับ อันเป็นการสร้างระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพแทนที่การตระเวนไปที่ Big C 20 แห่ง รอบกรุงเทพ

Food Rescue Program

#กรุงเทพ

โครงการตู้เย็นเพื่อชุมชน

รับอาหารส่วนเกินจากผู้ประกอบการในห้างสรรพสินค้าและผู้ที่ต้องการช่วยเหลือชุมชน

โครงการความร่วมมือกับ TheCOMMONs และสามย่านมิตรทาวน์ ในการจัดตั้งตู้เย็นรับบริจาคอาหารเพื่อชุมชนเพื่อให้ผู้ประกอบการภายในห้างร้านและคนทั่วไปสามารถบริจาคอาหารส่วนเกินไปยังตู้เย็นส่วนกลางที่ตั้งไว้ และมูลนิธิ SOS จะเข้ารับอาหารออกมาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนต่อไป!

Food Rescue Program

#กรุงเทพ

Daily
Weekly

โครงการของพวกเราในทุกๆสัปดาห์

โครงการที่เกิดขึ้นในทุกๆสัปดาห์จะเป็นโครงการที่ร่วมกับทีมอาสาและทีมงานภาคส่วนต่างๆเพื่อขยายขีดจำกัดการจัดการอาหารและความช่วยของพวกเราให้ไกลยิ่งขึ้น โดยเป็นโปรแกรมที่จะมีรูปแบบปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ซ้ำกัน!

โครงการครัวรักษ์อาหาร

ปรุงอาหารส่วนเกิน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้ชุมชน โดยแรงอาสาจากภายในชุมชนด้วยกัน!

นอกเหนือจากการเก็บกู้อาหารส่วนเกินในทุกวันแล้ว ในบางครั้งที่เราได้รับอาหารส่วนเกินมามากพอ พวกเราได้ทำงานร่วมกับอาสาชุมชนเพื่อปรุงอาหารส่วนเกินเหล่านั้นภายในครัวชุมชน อาสาสมัครแสนใจดีมาช่วยทำอาหารที่ครัวชุมชน และทางเราเป็นฝ่ายนำไปช่วยแจกจ่ายให้ผู้คนในอีกหลายชุมชนเพื่อให้พวกเขาได้รับอาหารที่ร้อน สะอาดปลอดภัย และถูกโภชนาการ เหล่านี้คืออาหารที่ "ปรุงโดยชุมชนเพื่อชุมชน" อย่างแท้จริง  

Rescue Kitchen Program

#กรุงเทพ
#ภูเก็ต

#หัวหิน

#เชียงใหม่

โครงการปรุงรักให้ SOS

ช่วยเหลือชุมชนด้วยทักษะการทำอาหารของคุณ!

โครงการนี้ยินดีต้อนรับอาสาสมัครทุกคนที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการปรุงอาหารให้กับชุมชน โดยเฉพาะผู้อาศัยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดอย่างหนัก โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขอแรงสนับสนุนผู้สนใจบริจาคอาหารหรือเข้าร่วมโครงการครัวรักษ์อาหารแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

ในโครงการนี้ทุกคนสามารถปรุงอาหารที่บ้านของคุณเองและติดต่อทีมงานของมูลนิธิเพื่อไปรับอาหารเหล่านั้น หรือปรุงอาหารแล้วนำมาส่งให้กับพวกเราที่สำนักงานก็ได้ แล้วเราจะนำไปแจกจ่ายยังชุมชนต่างๆ มาช่วยกันสร้างสรรค์เมนูอร่อยด้วยมือคุณ!!

Food Rescue Program

#กรุงเทพ
#ภูเก็ต

#หัวหิน

WhatsApp%252520Image%2525202020-09-25%25

โครงการเฉพาะกิจพิเศษของพวกเรา

หมายถึงภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาหารส่วนเกินแบบเฉพาะกิจของ SOS ที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร และการทำงานรูปแบบพิเศษนี้ที่จัดขึ้นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติของพวกเราเพื่อเป็นการขยายผลความช่วยเหลือให้เป็นวงกว้างมากครึ่ง

โครงการรักษ์อาหารสู่ที่ห่างไกล

ส่งต่ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผู้ที่ต้องการในแดนห่างไกล

ชุมชนบางส่วนในประเทศไทยยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากต่อการเข้าถึงด้วยพาหนะทั่วไป การเดินทางที่เข้าถึงยากและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาทำให้เกิดความท้าทายอย่างมากในการเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีได้ เครือข่ายอาสาสมัครของมูลนิธิเอสโอเอสจึงเป็นตัวแทนในการขนส่งและแจกจ่ายอาหารให้กับหมู่บ้านและที่พักพิงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก ยะลา กาญจนบุรี ฯลฯ โครงการจัดการอาหารนี้ช่วยให้ชุมชนห่างไกลได้รับอาหารที่มีประโยชน์

Food Program for Remote area

#กรุงเทพ
#ภูเก็ต

#หัวหิน

#เชียงใหม่

โครงการสวนรักษ์อาหาร

ช่วยกันสร้างสวนจากขยะอาหาร เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปทำอาหารแก่ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือ!

​โครงการสวนรักษ์อาหารเป็นโครงการที่ขยายต่อจากโครงการครัวรักษ์อาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการในการจัดการขยะอาหารนั้นถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อเราทำครัวรักษ์อาหาร เราได้เห็นว่าเศษผักที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับไปทำเป็นปุ๋ยได้ตั้งแต่หัวหอมใหญ่ ขึ้นฉ่ายจีน ไปจนถึงรากขิง เราได้ทำปุ๋ยจากเศษผักและใช้ปลูกผักใหม่ให้งอกงาม เพื่อที่เราจะได้นำผักใหม่เหล่านั้นกลับไปใช้อีกครั้ง

SOS Granden Program

#กรุงเทพ

โครงการรักษ์มื้ออาหารโรงเรียน

อาหารกลางวันเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาส

เราให้ความสำคัญและส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการสำหรับเด็ก โดยเราจะนำผักไปให้โรงเรียนใกล้เคียงในกรุงเทพเพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถประหยัดงบประมาณและนำไปซื้ออาหารประเภทโปรตีนเพิ่มได้ วิธีการนี้ทำให้เด็กๆได้รับอาหารกลางวันที่แสนอร่อยและดีต่อสุขภาพ

Healthy School Meal

#กรุงเทพ

Intermittment
Others

โครงการสนับสนุนและให้ความรู้

นี่คือกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการสนุบสนุนและให้ความรู้ด้านการจัดการขยะอาหารของเรา ซึ่งเกิดขึ้นจากการสนับสนุน และความร่วมมือของทุกคนโดยเฉพาะอาสาสมัคร และนักศึกษาฝึกงาน!

โครงการศึกษาอาหารส่วนเกิน

ส่งต่อความรู้การนำสารอาหารกลับคืนสู่ดิน

เราขอแนะนำแนวทางในการจัดการเศษอาหารอย่างยั่งยืนที่สามารถแปลงขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในครัวเรือน โรงเรียน หรือที่ทำงานให้เป็นปุ๋ยหมักคุณภาพดีที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเรายังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งขยะอาหารไปที่ฟาร์มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เวิร์กชอปนี้เหมาะสำหรับทุกคนทุกวัย!

Food Waste Management Program

#กรุงเทพ

โครงการศึกษารักษ์อาหารเพื่อเยาวชน

เสริมสร้างให้เด็กๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษ์อาหาร

เราส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีจิตสำนึกในเรื่องอาหารและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราจึงจัดทำการแนะแนวการจัดการอาหารเชิงรุกให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำสวน การปลูกพืช การทำอาหาร การทำปุ๋ยหมัก เพื่อให่มีจิตสำนึกมากขึ้นเกี่ยวกับอาหารในทุกวัน!

Food Rescue Learning Program

#กรุงเทพ

โครงการอาสาสมัครรักษ์อาหาร

แบ่งปันทักษะ เวลา และพลังงานของคุณเพื่อสนับสนุนเรา

เรายินดีต้อนรับและพร้อมมอบประสบการณ์แสนคุ้มค่าให้กับทุกคนที่มองหาโอกาสในการใช้ทักษะและเวลาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม เราต้องการความช่วยเหลือใดๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถขยายการเข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น เรามีโครงการดีๆ อีกมากมายที่อยากจะทำแต่ทรัพยากรของเรามีจำกัด โครงการอาสาสมัครนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนด้อยโอกาสมีโอกาสในชีวิตมากขึ้น

VolPro: Volunteer Program 

#กรุงเทพ
#ภูเก็ต

#หัวหิน

#เชียงใหม่

โครงการสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

โครงการนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาที่จะได้พบกับการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม

โปรแกรมฝึกงานของเรามอบประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครให้กับนักศึกษา พวกเขาจะได้ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของพวกเราตามโครงการรักษ์อาหาร เรายินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนจากวิทยาเขตทุกแห่งที่ต้องการมีประสบการณ์ในการทำงานกับมูลนิธิที่มีผลงานสร้างสรรค์ต่อผู้คน สังคม และโลก

InPro: Internship Program

#กรุงเทพ
#ภูเก็ต

#หัวหิน

#เชียงใหม่

bottom of page