7 Getting 30 Digital Volunteers for #EmptyYourPlate program Batch #2____ Target date March 15, 2021
 
มูลนิธิเอสโอเอส, Rescue Kitchen Program, SOS Foundation

ผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการขยะอาหารและขจัดความหิวโหยในประเทศไทย!

กรุงเทพ | ภูเก็ต | หัวหิน | เชียงใหม่

จุดเริ่มต้นของพวกเราในประเทศไทย

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟซัสทีแนนซ์ เป็นมูลนิธิกู้ภัยอาหารแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ภารกิจของเราคือการส่งเสริมระบบการกระจายอาหารในประเทศเพื่อลดการสูญเสียโดยไม่จำเป็น และสร้างความเท่าเทียมให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนโดยแจกจ่ายอาหารส่วนเกินคุณภาพสูงจากธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น โรงแรม ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือในกรุงเทพฯ ภูเก็ต หัวหิน เชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศทุก ๆวัน

จนถึงปัจจุบันนี้ มูลนิธิได้ส่งต่ออาหารส่วนเกินไปแล้วกว่า 2 ล้านกิโลกรัมหรือคิดเป็น  8.7 ล้านมื้อ ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ  426 แห่ง ซึ่งเท่ากับว่าเราได้ลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการนำอาหารไปฝังกลบถึง 3.9 ล้านกิโลกรัม

 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ปุ่มเพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำปีของเรา!

โครงการ
ของเรา

โครงการของพวกเราในทุกๆวัน

 ปฏิบัติการกอบกู้อาหารอาหารที่เกิดขึ้นทุกๆวัน!

โครงการของพวกเราในทุกๆ สัปดาห์

 โครงการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารในทุกสัปดาห์

โครงการเฉพาะกิจพิเศษของพวกเรา

โครงการอาหารที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้าง

 โครงการสนับสนุนและให้ความรู้

 มาเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยงานของพวกเรา!

โครงการของพวกเราในทุกๆวัน

ภารกิจรายวันที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั่วไทย ในส่วนโครงการที่พวกเราทำทุกวันนั้นจะเกิดขึ้นในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ ผ่านการปฏิบัติการกู้ภัยอาหาร 7 วันในกรุงเทพฯ ภูเก็ต หัวหินและเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนอาหารและกลุ่มเปราะบางในสังคมไทย

โครงการรักษ์อาหาร

โครงการเก็บกู้และการส่งมอบอาหารส่วนเกินคุณภาพดีให้กับผู้ยากไร้อย่างเป็นระบบ

ในทุก ๆ วัน 7 วันต่อสัปดาห์ เราใช้รถควบคุมความเย็นรับอาหารส่วนเกินจากภาคส่วนต่างๆ เช่น โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก และอื่น ๆ  ทุกๆขั้นตอนในการรับอาหารส่วนเกิน พวกเราจะตรวจสอบความสะอาดและความปลอดภัยทางอาหาร ก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานพักพิง ชุมชนรายได้ต่ำ รวมถึงกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ ในสังคม

Food Rescue Program

#กรุงเทพ
#ภูเก็ต

#หัวหิน

#เชียงใหม่

โครงการจุดศูนย์รวมอาหารส่วนเกิน

ระบบการรวบรวมและจัดส่งอาหารโดยพาร์ทเนอร์ของพวกเรา!

โครงการความร่วมมือเพื่อเก็บกู้อาหารส่วนเกินระหว่าง Berli Jucker (BJC) และ SOS สำนักงานกรุงเทพฯ ในแต่ละวันระบบขนส่งควบคุมความเย็นของ BJC จะนำส่งวัตถุดิบไปยังร้านค้าสาขาต่างๆในกรุงเทพฯ พร้อมทั้งรับอาหารส่วนเกินจากร้านเหล่านั้นกลับมายังศูนย์กระจายอาหารหลัก  เพื่อให้ทีมปฏิบัติการของ SOS เข้าไปรับอาหารส่วนเกินเหล่านั้นในจุดศูนย์รวมเดียวเพื่อมาแจกจ่ายให้กับผู้รับ อันเป็นการสร้างระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพแทนที่การตระเวนไปที่ Big C 20 แห่ง รอบกรุงเทพ

Food Rescue Program

#กรุงเทพ

โครงการตู้เย็นเพื่อชุมชน

รับอาหารส่วนเกินจากผู้ประกอบการในห้างสรรพสินค้าและผู้ที่ต้องการช่วยเหลือชุมชน

โครงการความร่วมมือกับ TheCOMMONs และสามย่านมิตรทาวน์ ในการจัดตั้งตู้เย็นรับบริจาคอาหารเพื่อชุมชนเพื่อให้ผู้ประกอบการภายในห้างร้านและคนทั่วไปสามารถบริจาคอาหารส่วนเกินไปยังตู้เย็นส่วนกลางที่ตั้งไว้ และมูลนิธิ SOS จะเข้ารับอาหารออกมาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ขาดแคลนต่อไป!

Food Rescue Program

#กรุงเทพ

 
 

โครงการของพวกเราในทุกๆสัปดาห์

โครงการที่เกิดขึ้นในทุกๆสัปดาห์จะเป็นโครงการที่ร่วมกับทีมอาสาและทีมงานภาคส่วนต่างๆเพื่อขยายขีดจำกัดการจัดการอาหารและความช่วยของพวกเราให้ไกลยิ่งขึ้น โดยเป็นโปรแกรมที่จะมีรูปแบบปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไม่ซ้ำกัน!

โครงการครัวรักษ์อาหาร

ปรุงอาหารส่วนเกิน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้ชุมชน โดยแรงอาสาจากภายในชุมชนด้วยกัน!

นอกเหนือจากการเก็บกู้อาหารส่วนเกินในทุกวันแล้ว ในบางครั้งที่เราได้รับอาหารส่วนเกินมามากพอ พวกเราได้ทำงานร่วมกับอาสาชุมชนเพื่อปรุงอาหารส่วนเกินเหล่านั้นภายในครัวชุมชน อาสาสมัครแสนใจดีมาช่วยทำอาหารที่ครัวชุมชน และทางเราเป็นฝ่ายนำไปช่วยแจกจ่ายให้ผู้คนในอีกหลายชุมชนเพื่อให้พวกเขาได้รับอาหารที่ร้อน สะอาดปลอดภัย และถูกโภชนาการ เหล่านี้คืออาหารที่ "ปรุงโดยชุมชนเพื่อชุมชน" อย่างแท้จริง  

Rescue Kitchen Program

#กรุงเทพ
#ภูเก็ต

#หัวหิน

#เชียงใหม่

โครงการปรุงรักให้ SOS

ช่วยเหลือชุมชนด้วยทักษะการทำอาหารของคุณ!

โครงการนี้ยินดีต้อนรับอาสาสมัครทุกคนที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งในการปรุงอาหารให้กับชุมชน โดยเฉพาะผู้อาศัยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดอย่างหนัก โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อขอแรงสนับสนุนผู้สนใจบริจาคอาหารหรือเข้าร่วมโครงการครัวรักษ์อาหารแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

ในโครงการนี้ทุกคนสามารถปรุงอาหารที่บ้านของคุณเองและติดต่อทีมงานของมูลนิธิเพื่อไปรับอาหารเหล่านั้น หรือปรุงอาหารแล้วนำมาส่งให้กับพวกเราที่สำนักงานก็ได้ แล้วเราจะนำไปแจกจ่ายยังชุมชนต่างๆ มาช่วยกันสร้างสรรค์เมนูอร่อยด้วยมือคุณ!!