7 Getting 30 Digital Volunteers for #EmptyYourPlate program Batch #2____ Target date March 15, 2021
top of page

รู้จักกับทีมงานของพวกเรา

ทำความรู้จักกับ ทีมงานของมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ซึ่งมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ พวกเรารวมตัวกันโดยมีเป้าหมายที่จะต่อสู้กับปัญหาอาหารส่วนเกิน ความหิวโหย และการเข้าถึงอาหารในประเทศไทย เราแบ่งทีมงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ทีมปฏิบัติการ ทีมพัฒนาเครือข่ายองค์กร และทีมธุรการ หากคุณต้องการติดต่อกับพวกเรา คุณสามารถคลิกที่ภาพเพื่อส่งเมลถึงบุคคลที่คุณต้องการติดต่องานด้วย

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายองค์กร

ฝ่ายธุรการ

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร

ฮีโร่ผู้ส่งต่ออาหารให้กับชุมชนในทุกๆวัน พวกเขาเป็นผู้ขับรถไปรับของบริจาคจากพันธมิตรของเราและเป็นนำส่งสู่ชุมชนต่างๆ เหล่าฮีโร่รักษ์อาหารทุกคนคือส่วนสำคัญของความสำเร็จของมูลนิธิ

IMG_9243.jpg

ธีรยุทธ อุดทา (ต๋อง)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร

ฝ่ายประสานงานชุมชนอาวุโส (กรุงเทพฯ)

Food Rescue Ambassador

กฤติเดช แนมขุนทด (อั๋น)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (กรุงเทพฯ)

Food Rescue Ambassador

จตุรภุช ธงชัย (แม็กซ์)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (กรุงเทพฯ)

Arm_edited.png

อนันตสิน ดงเรืองราช (อาร์ม)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (กรุงเทพฯ)

golf.jpeg

ฐิติวุฒิ บุญปาละ (กอล์ฟ)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (กรุงเทพฯ)

Eak 1.jpg

เอกชัย จิตร์เนตร (เอก)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (กรุงเทพฯ)

Untitled design (6)h.png

บัญชา ทองย้อย (ต้น)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหารอาวุโส (หัวหิน)

Max HHQ.png

เจริญฤทธิ์ เมืองเอี่ยม (แม็ก)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (หัวหิน)

Te 2.jpg

เตชิต วงศ์ชลทิต (เต)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (กรุงเทพฯ)

Food Rescue Ambassador

ธนกฤต พิริยะนันทกาญจน์ (ชัย)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหารอาวุโส (ภูเก็ต)

Gomed.jpg

โกเมศ บุญชุติกาญจน์ (เมศ)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (ภูเก็ต)

Red.jpg

สุรชัย เดชอรัญ (เรศ)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (ภูเก็ต)

Aod.png

สันธาน เสนะสุขุม (อ๊อด)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (ภูเก็ต)

Deiyw 1_edited.jpg

ศราวุธ คำเลี้ยง (เดียว)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (ภูเก็ต)

Tood.jpg

ณภัค รักบางบูรณ์ (ตุด)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (ภูเก็ต)

Food Rescue Ambassador

วราพงษ์ วงศ์มณีปกรณ์ (บอส)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหารอาวุโส (เชียงใหม่)

Bed 1.jpg

เชษฐ์ธนัช พัชรธนัชชนม์ (เบด)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร(เชียงใหม่)

ฝ่ายปฏิบัติการ

มูลนิธิของเราขับเคลื่อนได้ด้วยทีมปฏิบัติการ ที่คอยดูแลส่วนงานปฏิบัติการส่งต่ออาหาร การฝึกฝน แนะนำอาสาสมัคร การตรวจสอบความปลอดภัย การวางแผนการขนส่ง และการตรวจสอบสภาพอาหารบริจาคก่อนการแจกจ่าย ทีมปฏิบัติการมุ่งมั่นในหน้าที่เพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการของมูลนิธิ

Untitled design (7).png

ธนาภรณ์ อ้อยอิสรานุกุล (ฝ้าย) 

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทย

SOS operations team

ทวี อิ่มพูลทรัพย์ (ก้อง)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการส่วนกลาง

WhatsApp Image 2020-11-18 at 15.44_edite

แสวง ขาวลา (แจ็ค)

ผู้จัดการภูมิภาคด้านธุรกิจ

Boom 2.jpg

ชวพล จึงสมาน (บูม)

หัวหน้างานโครงการรักษ์อาหาร

สาขาหัวหิน

Bom 1_edited.jpg

ดนุชา สมบัตินันท์ (บอม)

ผู้จัดการโครงการ สาขาเชียงใหม่

SOS operations team

ณัฐพล เกษมราษฎร์ (เจ)

หัวหน้างานฝ่ายขนส่ง

Pak 3.jpg

ศศิวรรณ ใจอาสา (แป้ก)

เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนอาวุโส

Untitled.jpeg

ชไมพร มะโน (ส้มโอ)

ผู้ประสานงานโครงการรักษ์อาหาร (เชียงใหม่)

Pang 1.jpg

พัณณิตา จันทร์ผ่อง (แป้ง)

ผู้ประสานงานโครงการรักษ์อาหาร

Jame 1.jpg

ธีรศักดิ์ แก้วพิทักษ์ (เจมส์)

เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนและขนส่ง

Tick 1.jpg

สุภาพร สุขวุฒิชัย (ติ๊ก)

เจ้าหน้าที่ประสานงานชุุมชน

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายองค์กร

ทีมพัฒนาเครือข่ายองค์กรของเราทำงานด้านการติดต่อและสื่อสารกับองค์กรภายนอก การประชาสัมพันธ์ การระดมทุน การตลาด การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการโครงการ รวมถึงโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ทีมงานประชาสัมพันธ์ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้มูลนิธิได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

Earthy 1.jpg

ธีริศรา พรมรักษา (เอิร์ธตี้)

ผู้เชียวชาญสร้างแบรนด์

และเนื้อหาสร้างสรรค์

SOS Outreach team

ปรีชา จรตพืช (เต้)

ผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการนวัตกรรม

Eve 2.jpg

สิริเนตร เกตุเที่ยงกิจ (อีฟ)

ผู้ช่วยฝ่ายการสื่อสาร

และกิจกรรมองค์กร

Best 1.jpeg

ภัทร์ธีนันท์ สุวิสุทธิเกษม (เบสท์)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์

และจัดการข้อมูล

Zax 1.jpg

ทวีศักดิ์ วิริยะอัครเดชา (แซ็ก)

ผู้ประสานงานโครงการ CSR

และพันธมิตร

ฝ่ายธุรการ

ทีมงานผู้คอยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิให้ราบรื่น ฝ่ายธุรการดูแลเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน การจัดการบัญชีและทรัพยากรมนุษย์ แผนกที่สร้างและรักษาเสถียรภาพขององค์กรโดยรวม

SOS Outreach team

ศุภชัย มงคลนิตย์ (เอ๊กซ์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและ

ความสัมพันธ์ภาครัฐ

Nook.png

รัฐวุฒิ พงษ์เลื่องธรรม (นุ๊ก)

ผู้ดูแลการมีส่วนร่วม

และความผูกพันของบุคคลากร   

กรรมการ
ผู้จัดการ

ทีมงานผู้คอยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิให้ราบรื่น ฝ่ายธุรการดูแลเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน การจัดการบัญชีและทรัพยากรมนุษย์

แผนกที่สร้างและรักษาเสถียรภาพขององค์กรโดยรวม

SOS MD

เจมส์ เลย์สัน (เจมส์)

ผู้อำนวยการปฏิบัติการ

และสร้างผลกระทบระดับนานาชาติ

bottom of page