7 Getting 30 Digital Volunteers for #EmptyYourPlate program Batch #2____ Target date March 15, 2021
 

รู้จักกับทีมงานของพวกเรา

ทำความรู้จักกับ ทีมงานของมูลนิธิ สโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ซึ่งมาจากทุกภูมิภาคของประเทศ พวกเรารวมตัวกันโดยมีเป้าหมายที่จะต่อสู้กับปัญหาอาหารส่วนเกิน ความหิวโหย และการเข้าถึงอาหารในประเทศไทย เราแบ่งทีมงานออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ทีมปฏิบัติการ ทีมพัฒนาเครือข่ายองค์กร และทีมธุรการ หากคุณต้องการติดต่อกับพวกเรา คุณสามารถคลิกที่ภาพเพื่อส่งเมลถึงบุคคลที่คุณต้องการติดต่องานด้วย

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายองค์กร

ฝ่ายธุรการ

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร

ฮีโร่ผู้ส่งต่ออาหารให้กับชุมชนในทุกๆวัน พวกเขาเป็นผู้ขับรถไปรับของบริจาคจากพันธมิตรของเราและเป็นนำส่งสู่ชุมชนต่างๆ เหล่าฮีโร่รักษ์อาหารทุกคนคือส่วนสำคัญของความสำเร็จของมูลนิธิ

Food Rescue Ambassador
Food Rescue Ambassador
Food Rescue Ambassador
Food Rescue Ambassador

สุรชัย ดวงจันทร์หอม (หนุ่ม)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหารอาวุโส (กทม)

กฤติเดช แนมขุนทด (อั๋น)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (กทม)

ธีรยุทธ อุดทา (ต๋อง)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (กทม)

จตุรภุช ธงชัย (แม็กซ์)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (กทม)

Food Rescue Ambassador
Food Rescue Ambassador
Food Rescue Ambassador

นายสหพัศ หมั่นไชย (นิล)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (กทม)

ฐิติวุฒิ บุญปาละ (กอล์ฟ)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (กทม)

อนันตสิน ดงเรืองราช (อาร์ม)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (กทม)

Food Rescue Ambassador

สันธาน เสนะสุขุม (อ๊อด)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (ภูเก็ต)

Food Rescue Ambassador
Food Rescue Ambassador
Food Rescue Ambassador

ธนกฤต พิริยะนันทกาญจน์ (ชัย)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหารอาวุโส (ภูเก็ต)

บุญสูง สัตบรรณ (นก)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (ภูเก็ต)

ณภัค รักบางบูรณ์ (ตุด)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (ภูเก็ต)

Food Rescue Ambassador

ชัชวาลย์ เทศภูมิ (โต้ง)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (หัวหิน)

Food Rescue Ambassador

วราพงษ์ วงศ์มณีปกรณ์ (บอส)

ผู้พิทักษ์รักษ์อาหาร (เชียงใหม่)

ฝ่ายปฏิบัติการ

มูลนิธิของเราขับเคลื่อนได้ด้วยทีมปฏิบัติการ ที่คอยดูแลส่วนงานปฏิบัติการส่งต่ออาหาร การฝึกฝน แนะนำอาสาสมัคร การตรวจสอบความปลอดภัย การวางแผนการขนส่ง และการตรวจสอบสภาพอาหารบริจาคก่อนการแจกจ่าย ทีมปฏิบัติการมุ่งมั่นในหน้าที่เพื่อช่วยขับเคลื่อนโครงการของมูลนิธิ

SOS operations team

ธนาภรณ์ อ้อยอิสรานุกุล (ฝ้าย) 

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

SOS operations team

นฤมล คัชมาตย์ (กุ้ก)

หัวหน้างานโครงการรักษ์อาหาร

SOS operations team

ณัฐพล เกษมราษฎร์ (เจ)

หัวหน้างานฝ่ายขนส่ง

SOS operations team

แสวง ขาวลา (แจ็ค)

ผู้จัดการโครงการ สาขาภูเก็ต

SOS operations team

กิตติศักดิ์ อัศวโภควัฒน์ (เลิฟ)

หัวหน้างานโครงการ สาขาหัวหิน

SOS operations team

ศศิวรรณ ใจอาสา (แป้ก)

เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนอาวุโส

SOS operations team

ดนุชา สมบัตินันท์ (บอม)

ผู้จัดการโครงการ สาขาเชียงใหม่

SOS operations team

ทวี อิ่มพูลทรัพย์ (ก้อง)

ผู้ดูแลโครงการและความปลอดภัยทางด้านอาหาร

SOS operations team

พิชามญชุ์ เรืองวิเคษ (อุ้ม)

เจ้าหน้าที่โครงการรักษ์อาหาร

สาขาเชียงใหม่

SOS operations team

รติมา กุลนาพันธ์ (มีมี่)

เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน

ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายองค์กร

ทีมพัฒนาเครือข่ายองค์กรของเราทำงานด้านการติดต่อและสื่อสารกับองค์กรภายนอก การประชาสัมพันธ์ การระดมทุน การตลาด การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการโครงการ รวมถึงโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม ทีมงานประชาสัมพันธ์ทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้มูลนิธิได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

SOS Outreach team

นันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์ (พลอย)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายองค์กร

SOS Outreach team

ณภัทร พงษ์แพทย์ (เอิร์ท)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการ

SOS Outreach team

กชกร รัตนฉายาบรรณ (แยมมี่)

ผู้ดูแลการระดมทุนและพันธมิตร

SOS Outreach team

จิราภรณ์ ดิเรกวัฒนกุลชัย (เค้ก)

ผู้ดูแลการตลาดและการสื่อสาร

SOS Outreach team

ศุภชัย มงคลนิตย์ (เอ็กซ์)

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

SOS Outreach team

นัทชา สุกฤตศาตนนท์ (มิลค์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล

SOS Outreach team

ปรีชา จรตพืช (เต้)

ผู้ช่วยฝ่ายเทคนิคและนวัตกรรมองค์กร

ฝ่ายธุรการ

ทีมงานผู้คอยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิให้ราบรื่น ฝ่ายธุรการดูแลเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน การจัดการบัญชีและทรัพยากรมนุษย์ แผนกที่สร้างและรักษาเสถียรภาพขององค์กรโดยรวม

SOS HR&Admin

ชาลี แรมวงศ์ (เคม)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ

กรรมการ
ผู้จัดการ

ทีมงานผู้คอยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิให้ราบรื่น ฝ่ายธุรการดูแลเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน การจัดการบัญชีและทรัพยากรมนุษย์ แผนกที่สร้างและรักษาเสถียรภาพขององค์กรโดยรวม

SOS MD

เจมส์ เลย์สัน (เจมส์)

กรรมการผู้จัดการ